Zmiękczacze dla gospodarstw domowych - Tapworks

PROFESSIONAL to jedna z najnowocześniejszych linii urządzeń do uzdatniania i zmiękczania wody
w oparciu o wymianę jonową, szczególnie polecane dla gospodarstw domowych. 

Mocne strony urządzeń
  • elektroniczne, logiczne sterowanie objętościowe
  • wysokowydajne złoże filtracyjne
  • panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD
  • stała kontrola parametrów pracy urządzenia
    (również przy pomocy łączy modemowych EASE/ESP)
  • proporcjonalna regeneracja złoża jonowymiennego (uzależniona od stopnia zużycia żywicy)
  • niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i soli, potrzebnych do regeneracji złoża)
  • 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
  • stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej
Dane techniczne urządzeń
NSC 11 ED NSC 17 ED
Parametr
Jedn.
NSC 11 ED
NSC 17 ED
Objętość złoża
dm3
11
17
Rodzaj złoża
-
kationit silnie kwaśny
Max. chwilowe natężenie przepływu
m3/h
0,9
1,3
Średnia pojemność jonowymienna
m3x0f
70
125
Max. wyd. dobowa w trybie autom.
przy twardości resztkowej <1 0 dH
i twardości wody surowej:
- 10 0 dH
- 14 0 dH
- 18 0 dH
- 23 0 dH 
-
3,9
2,8
2,2
1,7
7,0
5,0
3,9
3,1
Max. sumaryczny poziom Fe++ i Mn++
ppm
2,2 bez gawarancji usunięcia
Uruchamianie regeneracji
-
na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania,
z systemem regeneracji wymuszonej
System regeneracji
-
przeciwprądowy
Przygotowanie solanki
-
z wody miękkiej
Max. konsumpcja soli na 1 regenerację
przy całkowitym zużyciu złoża
kg
1,7
3,2
Bezwzględnie wymagany rodzaj soli regeneracyjnej
-
regeneracyjna sól w tabletkach
PN 86/84081/01/02; DIN 19 604
Max. chwilowe natężenie przepływu
wody potrzebnej do regeneracji
m3/h
dm3/min
0,55
9,20
0,60
11,00
Orientacyjna konsumpcja wody
na 1 regenerację przy max. zużyciu złoża
dm3
60 - 80
85 - 115
Czas regeneracji
h:min
ok. 1:00
ok. 2:00
Min. i max temp. wody
0 C
4 - 49
Zasilanie elektryczne
V/Hz
24/50
Pobór mocy
- w czasie pracy
- w czasie regeneracji
W
W
<3
<15
Max. ciśn. robocze w czasie przepływu
bar
1,4
Max. ciśn. robocze
bar
8

Funkcje systemu sterowania
Rodzaj sterowania
-
elektroniczne
elektroniczne, logiczne
na podst. prognozowania
Programowanie i wyświetlanie
aktualnego czasu
-
tak
Programowanie godziny
rozpoczęcia regeneracji
-
tak
Programowanie twardości surowej wody
-
tak 1 - 50 0 dH
tak
Programowanie trybu
oszczędnej regeneracji
-
nie
nie
Regeneracja natychmiastowa
-
tak
Regeneracja o najbliższej
zaprogramowanej godzinie
-
tak
Oczyszczanie złoża w przypadku używania
wody o zwiększonej zawartości zawiesiny
-
nie
nie
Automatyczna regeneracja
w przypadku braku poboru wody
-
tak
tak
programowana 7 dni
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej
-
tak
Pamięć daty uruchomienia
-
tak
Licznik regeneracji
-
tak

Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody
Wymiary
cm
65 x 30 x 48
106 x 30 x 48

Dane techniczne urządzenia NSC 30 ED
Model
NSC 30 ED
Sterowanie
Całkowicie automatyczne, elektroniczne, logiczne
na podstawie prognozowania
Typ złoża
Kationit silnie kwaśny
Ilość złoża
25 dm3
Średnia pojemność jonowymienna
180 m3x°f
Natężenie przepływu
2,5 m3/h
Wydajność pomiędzy regeneracjami
w trybie automatycznym przy twardości wody
surowej 320 mgCaCO3/dm3
5,6 m3
5 600 dm3
Uruchamianie regeneracji
Objętościowo na podstawie prognozowania
System regeneracji
Przeciwprądowy
Przygotowanie solanki
Z wody miękkiej
Orientacyjna konsumpcja soli na 1 regenerację przy zużytym złożu
4,5 kg
Rodzaj soli regeneracyjnej
Sól w tabletkach PN 86/C-84081/01/02; DIN 19 604
Max chwilowe natężenie przepływu wody
potrzebnej do regeneracji
11,4 dm3/min
Orientacyjna konsumpcja wody na 1 regenerację
przy zużytym złożu
140 - 160 dm3
Czas trwania regeneracji
Ok. 120 min
Zakres roboczych temperatur wody
4 - 49 oC
Minimalne ciśnienie robocze
1,4 bar
Maksymalne ciśnienie robocze
8,0 bar
Zasilanie
24 V/50 Hz
Pobór mocy w czasie pracy
< 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji
< 15 W
Średnica przyłącza
1"
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
123 cm x 47 cm x 47 cm


Funkcje systemu sterowania
NSC 30 ED
Programowanie i wyświetlanie aktualnego czasu
TAK
Programowanie godziny rozpoczęcia regeneracji
TAK
Programowanie twardości wody surowej
TAK (86°dH)
Programowanie trybu oszczędnej regeneracji
TAK
Regeneracja natychmiastowa
TAK
Regeneracja o najbliższej zaprogramowanej godzinie
TAK
Oczyszczanie złoża w przypadku
używania wody o zwiększonej ilości zawiesiny
TAK
Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody
TAK (programowalna 1-7 dni)
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej
TAK
Pamięć daty uruchomienia
TAK
Licznik regeneracji
TAK


Wyposażenie dodatkowe ujęte w cenie urządzenia
NSC 30 ED
Transformator
TAK
Wąż do odprowadzania popłuczyn
TAK
Króćce przyłączeniowe
NIE
Zawór by-pass
TAK
Zawór by-pass z regulacją twardości wody
NIE


Schemat podłączenia


Dane techniczne urządzenia NSC 70 ED
Parametr
Jedn.
NSC 70 ED
Objętość złoża
dm3
60
Rodzaj złoża
-
kationit silnie kwaśny
Max. chwilowe natężenie przepływu
m3/h
3,6
Średnia pojemność jonowymienna
m3x0f
395
Max. wyd. dobowa w trybie autom.
przy twardości resztkowej <1 0 dH
i twardości wody surowej:
- 10 0 dH
- 14 0 dH
- 18 0 dH
- 23 0 dH 
-
22,2
15,9
12,3
9,7
Max. sumaryczny poziom Fe++ i Mn++
ppm
2,2 bez gawarancji usunięcia
Uruchamianie regeneracji
-
na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania,
z systemem regeneracji wymuszonej
System regeneracji
-
przeciwprądowy
Przygotowanie solanki
-
z wody miękkiej
Max. konsumpcja soli na 1 regenerację
przy całkowitym zużyciu złoża
kg
9
Bezwzględnie wymagany rodzaj soli regeneracyjnej
-
regeneracyjna sól w tabletkach
PN 86/84081/01/02; DIN 19 604
Max. chwilowe natężenie przepływu
wody potrzebnej do regeneracji
m3/h
dm3/min
0,69
11,50
Orientacyjna konsumpcja wody
na 1 regenerację przy max. zużyciu złoża
dm3
280 - 430
Czas regeneracji
h:min
ok. 3:30
Min. i max temp. wody
0 C
4 - 49
Zasilanie elektryczne
V/Hz
24/50
Pobór mocy
- w czasie pracy
- w czasie regeneracji
W
W
<3
<15
Max. ciśn. robocze w czasie przepływu
bar
1,4
Max. ciśn. robocze
bar
8

Funkcje systemu sterowania
Rodzaj sterowania
-
elektroniczne
Programowanie i wyświetlanie
aktualnego czasu
-
tak
Programowanie godziny
rozpoczęcia regeneracji
-
tak
Programowanie twardości surowej wody
-
tak 1 - 120 0 dH
Programowanie trybu
oszczędnej regeneracji
-
nie
Regeneracja natychmiastowa
-
tak
Regeneracja o najbliższej
zaprogramowanej godzinie
-
tak
Oczyszczanie złoża w przypadku używania
wody o zwiększonej zawartości zawiesiny
-
tak
Automatyczna regeneracja
w przypadku braku poboru wody
-
tak
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej
-
tak
Pamięć daty uruchomienia
-
tak
Licznik regeneracji
-
tak

Automatyczna regeneracja w przypadku braku poboru wody
Wymiary
cm
163 x 79 x 46